Regulamin sklepu

Opublikowano:

I. INFORMACJE O SPÓŁCE

Właścicielem domeny i Sklepu Internetowego www.oazazdrowia.com.pl jest: GREEK TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków NIP: 679-000-50-92, REGON: 350551849, KRS: 0000149645 (rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) tel. +48 12 345 26 55, e-mail: kraków@greektrade.com.pl dalej: „Sprzedawca” Adres siedziby Sprzedawcy jest jednocześnie jego adresem korespondencyjnym. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia, informacje, pytania bądź przesyłki winny być kierowane na adres korespondencyjny.

Dane bankowe: BANK MILLENNIUM S.A. 36 1160 2202 0000 0000 4965 8045 Nazwa: Greek Trade Sp. z o.o. Adres: ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków

Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Przed skorzystaniem ze Sklepu Internetowego należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Sprzedawca odpowiedzialny jest za obsługę Sklepu Internetowego i realizację zamówień.

II. ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia przez Klienta pociąga za sobą zobowiązanie do zapłaty. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad. Zamówienia można składać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zakupu online, dostępnego na stronie internetowej www.oazazdrowia.com.pl
Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Zamówienia w imieniu osób prawnych mogą składać jedynie osoby upoważnione do zawierania tego rodzaju umów.
Koszt dostawy zamówionego towaru nie jest wliczony w cenę podaną w Sklepie Internetowym na stronie internetowej www.oazazdrowia.com.pl. Koszty dostawy pokrywa Klient, stosownie do wybranego sposobu dostawy, o którym mowa w rozdziale III Regulaminu.
Zamówienia można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone od piątku po godzinie 14-tej do niedzieli będą realizowane jako zamówienia poniedziałkowe. Zamówienia złożone w dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane jako zamówienia złożone w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie. Zamówienia złożone po godzinie 14-tej są traktowane jak zamówienia z dnia następnego roboczego.

Wszystkie ceny towarów podane w Sklepie Internetowym www.oazazdrowia.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru do Klienta.

Wszelkie opłaty dodatkowe lub inne koszty będą odrębnie wyszczególnione.

Składając zamówienie w Sklepie Internetowym www.oazazdrowia.com.pl, Klient zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska/nazwy podmiotu, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu przyjęcia i potwierdzenia zamówienia.

Sprzedawca gromadzi, przechowuje i przetwarza powyższe dane w sposób szczegółowo opisany w pkt. VI Regulaminu.

Sprzedawca ma możliwość wystawienia faktury VAT na życzenie Klienta. Aby ją otrzymać, należy zaznaczyć przy zamówieniu chęć otrzymania faktury oraz podać dane do jej wystawienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

III. DOSTAWA I PŁATNOŚCI

Każde zamówienie jest realizowane (tj. kompletowane i nadawane) w przeciągu dwóch dni roboczych od momentu: Potwierdzenia zamówienia – w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem, Zaksięgowania wpłaty – w przypadku wybrania innych opcji płatności.

Postanowienia pkt II.7 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Przesyłki wysyłane są za przesyłak kurierskich InPost lub do Paczkomatów InPost, stosownie do wyboru Klienta dokonanego w trakcie dokonywania zamówienia. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon albo faktura (jeżeli Klient zgłosił życzenie otrzymania faktury stosownie do postanowień pkt II ust. 10 Regulaminu).

Cennik przesyłek Kurierskich InPost:

InPost Paczkomaty:

O masie do 25 kg 9,38 zł

InPost Kurier

O masie do 30 kg 14,15 zł

Akceptujemy następujące formy płatności:

Przelew bankowy.
Bezpośrednia wpłata na konto bankowe: BANK MILLENNIUM S.A. 36 1160 2202 0000 0000 4965 8045 Nazwa: Greek Trade Sp. z o.o. Adres: ul. Tadeusza Śliwiaka 14 30-797 Kraków Jako tytuł płatności należy podać numer zamówienia.
Płatność za pomocą podpiętego portalu płatności - Przelewy24.
Przy odbiorze w punkcie odbioru osobistego: Greek Trade Sp. z o.o., ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków. Nie realizujemy wysyłek za pobraniem.
Klient zobowiązany jest zapłacić cenę: - w przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem (odbiór osobisty) – najpóźniej po otrzymaniu rzeczy i jej zbadaniu, - w przypadku wybrania innych opcji płatności – przed realizacją wysyłki

IV. REKLAMACJE

Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu wady fizycznej lub prawnej rzeczy na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121 ze zm.). Klient, który chce skorzystać z powyższego uprawnienia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę pocztą lub poprzez przesłanie e-maila na adres sklep@oazazdrowia.com.pl, przedstawić informacje będące podstawą reklamacji, poinformować o treści swojego żądania (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana rzeczy, naprawa rzeczy), a także odesłać reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Greek Trade Sp. z o.o. , ul. Tadusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków.
Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i reklamowanego towaru informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca może zaproponować inny niż wskazany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121 ze zm.) może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Po ustaleniu sposobu reklamacji Sprzedawca niezwłocznie: usuwa wadę albo wymienia rzecz na wolną od wad albo potwierdza obniżenie ceny i przesyła rzecz Klientowi, informuje Klienta o przyjęciu odstąpienia od umowy. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty dostarczenia rzeczy, robocizny i materiałów. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: Greek Trade Sp. z o.o. ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków lub pod adres e-mail: sklep@oazazdrowia.com.pl. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w tym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient niezwłocznie odsyła Sprzedawcy rzecz na adres: Greek Trade Sp. z o.o., ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz: ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia, dostarczana w zabezpieczonym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po doręczeniu nie przysługuje.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przekazanych przez Klienta do Sklepu Internetowego www.oazazdrowia.com.pl, którego właścicielem jest spółka Greek Trade Sp. z o.o., ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków.
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony i dokonywania zakupów.
Zgodnie z wymogami prawa spółka Greek Trade Sp. z o.o. zarejestrowała w dniu 23.03.2012 roku zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 109602.
Dane zbierane przez Sklep Internetowy: www.oazazdrowia.com.pl Sprzedawca, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, na podst. art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2002.926) przetwarza dane osobowe, które zostały przez Klienta podane w trakcie rejestracji oraz w trakcie dokonywania zakupów jednorazowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.oazazdrowia.com.pl.
Podczas rejestracji oraz w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym konieczne jest podanie następujących danych: nazwisko i imię/nazwę podmiotu, adres do wysyłki towaru, dane firmy, w przypadku chęci otrzymania faktury adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
Dane gromadzone są wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z charakteru Sklepu Internetowego, w szczególności prawidłowej wysyłki zamówionych towarów.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta. Klientowi przysługuje prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. W tym celu powinien wykorzystać opcję w ramach swojego konta lub poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: sklep@oazazdrowia.com.pl, bądź pod numerem telefonu: +48 12 345 26 55.
Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony internetowej www.oazazdrowia.com.pl. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki „cookies” nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej sklep.
W Sklepie Internetowym www.oazazdrowia.com.pl stosowany jest również system analizy sieciowej Google Analytics, którego celem jest tworzenie profilów użytkowników pod pseudonimem za pomocą plików „cookies”. Spółka Greek Trade Sp. z o.o. stosuje go do oceny i sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, poprawy jakości funkcjonowania, a także do tworzenia raportów ruchu na stronie.
Mailing marketingowy i Newsletter, o ile Klient wyraził na to zgodę, może otrzymywać niezapowiedziane wiadomości e-mailowe dotyczące działalności Sklepu Internetowego www.oazazdrowia.com.pl, promocji oraz nowości w ofercie (tzw. „Newsletter").
Zgoda na otrzymywanie Newslettera może być w każdym momencie cofnięta.
Udostępnienie informacji W celu realizacji umowy sprzedaży Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane następującym podmiotom: Przelewy24, kurierom, Poczta Polska. W takim wypadku liczba przekazywanych danych wiąże się ściśle z koniecznością realizacji zamówienia i ogranicza się do wymaganego minimum.
Ponadto, w przypadku kontroli, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej jedynie w zakresie wynikającym z przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. Środki techniczne i bezpieczeństwa Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Klienta i ochronić je przed dostępem przez osoby trzecie.
W ramach ochrony Sprzedawca korzysta ze specjalnych zabezpieczeń i procedur, które obejmuje norma ISO 27001:2005 wydana przez BSI. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych będą realizowane każdorazowo za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Aby połączenie było bezpieczne, również Klienci powinni stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa danych, takich jak: zachowanie w poufności swojego loginu i hasła do Witryny i nieudostępnianie ich osobom trzecim. Przysługujące prawa Klient ma w każdej chwili możliwość podglądu i edycji swoich danych osobowych. Aby to uczynić należy zalogować się do swojego konta na stronie www.oazazdrowia.pl. W sytuacji, gdy Klient ma trudności z zalogowaniem się, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@oazazdrowia.com.pl.
Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia jego danych.
Pytania i zastrzeżenia Pytania i zastrzeżenia dotyczące powyższej Polityki prywatności danych należy kierować pod adres: sklep@oazazdrowia.com.pl lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (abi@greektrade.com.pl).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient korzystający z usług www.oazazdrowia.com.pl nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane.
Sklep internetowy www.oazazdrowia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.
Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak mediacja czy skarga u rzecznika praw konsumenta.
Zawartość strony internetowej www.oazazdrowia.com.pl jest objęta ochroną praw autorskich.