Polityka Prywatności

Klauzula poufności

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla adresata, zawiera informacje poufne i jest chroniona prawem. Jeśli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o jej trwałe usunięcie i poinformowanie o tym fakcie nadawcę. Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie tej informacji, bez zgody Zarządu GREEK TRADE Sp. z o.o., przez osoby lub podmioty inne niż wymienione w adresie. Nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy prawnie chronionej, podlega odpowiedzialności na podstawie odpowiednich przepisów Ustaw. Nie możemy zagwarantować, że elektroniczny sposób transmisji wiadomości będzie bezpieczny i pozbawiony błędów, gdyż wiadomość taka może zostać przechwycona, zmieniona, utracona lub zniszczona, a także może dotrzeć z opóźnieniem, być niepełna lub zawierać wirusy. W związku z powyższym, nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w powyższej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii odnośnej wiadomości.

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność Użytkowników naszych serwisów Internetowych. Niniejszy dokument określa sposoby i zakres gromadzenia danych osobowych. Przeglądając nasze serwisy internetowe Użytkownik może cały czas pozostać anonimowy. Gromadzone przez nas informacje statystyczne są anonimowe i pozwalają nam dostosować serwis do potrzeb i oczekiwań Użytkowników. Może się jednak zdarzyć, że aby uzyskać dostęp do niektórych usług (np. "Formularz kontaktowy") Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. W takich sytuacjach Użytkownik ma prawo wyboru czy chce ujawnić swoje dane czy nie. Otrzymane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy jedynie do celów właściwej realizacji konkretnej usługi. Dane te mogą również zostać użyte do celów analiz statystycznych, mających na celu zwiększanie jakości obsługi i poziomu świadczonych usług, jak również do celów komunikacji z Państwem.

Nigdy nie udostępniamy osobom trzecim, bez wyraźnej prośby Użytkownika, jego danych osobowych.

Dostęp, usunięcie i zmiana danych osobowych

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili do wglądu do swoich danych, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z baz. Może to zostać zrealizowane przez odpowiednie usługi występujące w serwisie lub poprzez żądanie takie innymi kanałami komunikacji (telefon, fax, e-mail). W przypadku pytań, uwag lub komentarzy dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt:
sklep@oazazdrowia.com.pl

Greek Trade Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków
tel. +48 12 350 53 50, fax +48 12 350 53 60
e-mail: krakow@greektrade.com.pl
NIP 679 000 50 92
REGON 350551849
KRS 0000149645
Kapitał Zakładowy: 211 000 zł - opłacony w całości

Zastrzeżenia

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności.